fbpx

Miten minusta tuli sensomotorinen valmentaja ja terapeutti?

MINUN TARINA

Olen ollut aina kiinnostunut ihmisen mielestä, kehosta ja sielusta sekä käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta.

Oma taustani kroonisten kipujen sekä erilaisten traumojen kanssa elämisestä ovat muovanneet sen kuka olen. Taustalla on pitkä prosessi itsetuntemuksen ja hyväksymisen taivalta, josta ammennan myös asiakaskohtaamisiin. Elämän varrella on karttunut kokemusta tunnetyöskentelyn, itsensäjohtamisen, stressinhallinnan ja palautumisen sekä parisuhteen teemoista. Toisaalta minua kiehtoo myös rutiinien merkitys ja motivaatio. Näitä kaikkia teemoja käsittelen tarvittaessa myös asiakkaiden kanssa.

Olen herkkä ja empaattinen, mutta määrätietoinen ja haastan itseäni sekä asiakkaitani lempeän jämäkällä otteella. Kohtaaminen on tärkeä arvo minulle, jonka varaan koko valmennus perustuu.

Ihminen tavattavissa terapeutiksi opiskelu on syventänyt itsetuntemusta ja osaamista entisestään. Omalla itsetuntemusmatkallani olen selvittänyt reitin kehomieliyhteyden syventämisen kautta turvattomuudesta takaisin turvaan, omien hylkäämiskokemusten läpi.

Läheisesti minulle tuttuja teemoja ovat narsismi, masennus, uupumus, ahdistuneisuus, riippuvuudet, erityisherkkyys, elämyshakuisuus, ammatti-identiteetti kysymykset, perheväkivalta, kehityksellinen trauma ja ylisukupolvisuus. Ihmisyydessä minua kiehtoo vuorovaikutus, yhteys, arvot, tarpeet, rajat, tunteet ja kehollisuus.

TYÖKOKEMUS

Sosiaalialalla työskentely on antanut äärettömän hyvän pohjan, sillä olen kohdannut asiakkaita eri elämäntilanteissa ja eri yhteiskuntaluokista niin vanhusten kotipalvelussa ja vanhainkodissa sekä lastenosastolla. Lastensuojelussa perhekuntoutuksessa, sijaisperhetoiminnassa työskentelevien parissa sekä laitoksessa. Lisäksi työllisyydenhoidossa ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköissä ja seurakunnan lapsityössä.

Olen ollut jatkuvasti tekemisissä kehityksellisen trauman kanssa ja olen oppinut miten monimuotoisesti se oireilee, niin mielen kuin kehon kautta. 

Hermostotyöskentely tuli tutuksi oman vakavan sairastumisen myötä ja kouluttauduin sensomotoriseksi valmentajaksi. Palveluni keskittyvät elämänhallintaan, itsetuntemuksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen.

Vahvuuksien kirkastaminen, niiden sanoittaminen ja erilaisissa tilanteissa niiden tietoinen hyödyntäminen ovat vahva näkökulma palveluissani.

KOULUTUSTAUSTA

POHJAKOULUTUS

Ihminen tavattavissa terapeuttikoulutuksessa

HELSINKI (valmistuminen 3/2025)

Sensovalmentaja ja Reflex expert 

HÄMEENLINNA 2023

LCAF Certified Coach, Life Coach Academy

JYVÄSKYLÄ 2020

Sosionomi AMK; Sosiaali- ja terveysala

SEINÄJOKI 2011

Lähihoitaja; Palvelualojen oppilaitos

KAUHAJOKI 2006

LISÄKOULUTUS

HUOMAA JA VALITSE – TAITOPAJA AMMATTILAISELLE

Hyväksymis- ja omistautumisterapian teoriapohja sekä sen periaatteita hyödyntävä käytännön työkalu, HOT-matriisi

Kouluttaja: Psykoterapeutti Janna Meunier

Helsinki 2021

PARISUHTEEN PALIKAT

Kouluttaja: Parisuhdekeskus Kataja, Helsinki

Verkkokoulutus 22.4.2021

MOTIVOIVA HAASTATTELU ASIAKASTYÖN TUKENA

Itsemääräämisen teorian (self-determination theory, Deci& Ryan, 2000) mukaan autonomiaa tukevassa ympäristössä tarjotaan valinnanvaraa, minimoidaan suorituspaineet ja huomioidaan yksilön tunteet sekä henkilökohtaiset näkemykset, jolloin perustarpeet täyttyvät. 

Koulutuksessa läpikäydään motivaation eri muodot ja käytännön työkaluja asiakkaan motivoivaan haastatteluun.

Kouluttaja: Ely-keskus Helsinki

Verkkokoulutus 6.10. ja 13.10.2021

LUONTOYHTEYSMENETELMÄT OPETUS- JA OHJAUSTYÖSSÄ

Tietotaito luonnon hyvinvointivaikutuksien sekä luontoyhteyden merkityksestä sekä luontoyhteysharjoitusten ohjaamisen perusteista ja käytännön harjoitukset ulkona

Kouluttaja: Osma Naukkarinen, erä- ja luonto-opas sekä luontoyhteysohjaaja

Jyväskylä 24.-25.8.2019

KIINTYMYSSUHDEHÄIRIÖISEN LAPSEN TAI NUOREN HOITO JA HOIVA (DDP) Rakastavan yhteyden luominen lapsen ja hoivaajan välille

Koulutttajat: PsL Pirjo Tuovila / Dr. Daniel A. Hughes, USA

Tampere 20.-21.10.2014

MUSIIKKITERAPIAN PERUSOPINNOT

Musiikkiterapian teoreettinen tutkimuksiin perustuva perustietopohja sekä tutustuminen musiikkiterapian sovelluksiin ja hoidollisiin päämääriin psyykkisessä ja neurologisessa kuntoutuksessa, kehitysvammaisten ja vanhusten hoidossa sekä päihdehuollossa.

Sisälsi käytännön harjoittelua. (opinnäytetyö: Musiikkiterapia Touretten oieryhtymää sairastavan lapsen hoidossa)

Kouluttaja: Lehtonen, Lehikoinen Sibelius Akatemia

Seinäjoki 2005

VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus

perehdytään syvällisesti työkalun taustateorioihin ja positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen teorioihin eri vahvuuksien lajien taustalla vahvuuksien lajien väliseen dynamiikkaan erilaisiin vaihtoehtoisiin tapoihin vahvuuksien tunnistamiseen sekä työkalun ja ohjauskonseptin käytännön soveltamiseen oman työn näkökulmasta 

Kouluttaja: Marjo Katajisto 
Verkkovalmennus 12.10. ja 20.10.2021

Palautetta työskentelystäni

”Terapia oli erittäin merkittävässä osassa identiteetin selkiyttämistä. Arvostan itseäni aivan eri tavalla kuin ennen prosessia.”

”Annu on empaattinen ja hyvä kuuntelija. Hän osaa nähdä asiakkaan kipuihin ja tunnistaa unohdetun tunnemaailman sekä nostaa rohkaisevasti näkemään asiakkaan vahvuudet, jotka elämä on vienyt unholaan.”

”Teit työtä ammattitaidolla, kutsumuksella ja persoonalla, jota oli helppo lähestyä. Voin sydämestäni suositella, olet palanen kultaa!”