fbpx

Työkirja hermoston tasapainottamiseen

Tämä työkirja on hermostotyöskentelyn tueksi. Kirja on sinulle, kun haluat ymmärtää hermoston toimintaa ja saada tietoa miten hermostotyöskentelyllä voidaan vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Tutustut hermoston toimintaan

Hermoston toimintaan tutustumalla ja vaikuttamalla hermostotasolla, tulemme huomaamatta vaikuttaneeksi kaikkiin elämän osa-alueisiin.

Miksi? Koska hermostomme tila on kuin peili, josta katsomme ja koemme tätä maailmaa niin sisäisesti kuin ulkoisesti.

Kun meillä on ymmärrys hermoston
toiminnasta on esimerkiksi oman käyttäytymisen muuttaminen helpompaa, kun voimme vaikuttaa siihen kehollisesti. Hermostotyöskentelyn avulla mikä tahansa muutos meidän elämässä on helpompaa.

Huomaamatta hermosto käy ylikierroksilla...

kun stressi pitkittyy tai kuormitus kasaantuu. Jos hermosto on jatkuvassa  ylivireystilassa se saattaakin kääntyä päinvastaiseen eli alivireystilaan, jolloin ihmisen aloitekyky katoaa ja jopa lamaantuu kokonaan.

Haluan auttaa sinua ymmärtämään miten pystymme säätelemään vireystiloja ja saamaan hermoston optimaalliseen vireystilaan. Optimi vireystila mahdollistaa esimerkiksi tunteiden käsittelemisen ja ihminen pystyy kokemaan tilanteet täysipainoisesti sekä toimimaan kulloiseenkin hetkeen sopivalla tavalla.

Siksi kokosin tämän työkirjan!

Kenellä tahansa meistä voi olla erilaisia haasteita elämässä ja ne voivat jopa kroonistua pitkäaikaisiksi. Voimme kuitenkin oppia huomaamaan kehon viestejä ja näin pystymme reagoimaan niihin aikaisessa vaiheessa.

Tähän työkirjaan olen koonnut laajasti tietoa, joka auttaa sinua ymmärtämään hermoston toimintaa, miten joidenkin oireiden tai käytäytymismallien taustalla voikin olla hermostollinen syy ja kuinka hermostoon vaikuttamalla saamme muutosta aikaan.

Tämä kirja avulla opit tasapainottamaan hermostoasi ja saat työkaluja kotiin hermostotyöskentelyyn. Kirja on sinulla tukena kohti tasapainoisempaa hermostoa, kehoa ja mieltä. Työkirjan avulla saat ymmärrystä autonomisen hermoston toiminnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä 20 harjoitusta hermoston säätelyyn arjessa!

Mitä työkirja sisältää?

50 sivua tietoa hermostosta ja harjoituksia

20 x  hermoston säätelyyn harjoituksia

8 x  tehtävää, jossa reflektoit itseäsi, tunteitasi ja käytöstäsi

Kirjassa on 9 aihealuetta

1 Hermoston toiminta

2 Kiintymyssuhteen vaikutus hermostoon

3 Stressin vaikutus hermostoon

4 Aivojen toiminta haastavissa tilanteissa

5 Trauma kehossa

6 Neuroseptio eli vaaratutka

7 Sietoikkuna ja itsesäätely

8 Primitiivirefleksit

9 Huomaa ja valitse eli HOT-menetelmä (hyväksymis ja omistautumisterapia)

10 Takaisin turvaan – 20 harjoitusta

Miksi hermostotyöskentely on tärkeää?

Hyvinvointimme koostuu psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Kun nämä kaikki osa-alueet ovat tasapainossa,  voimme hyvin.

 Hermoston kautta kulkee kaikki aistitieto niin ulkopuolisesta ympäristöstä kuin kehosta aivoihin 90% ja aivoista kehoon 10%. Tästä syystä kehoon vaikuttamalla saadaan nopeammin kokonaisvaltaisia vaikutuksia, kuin mielen kautta vaikuttamalla. 

Hermostotyöskentelyssä keskitymme tiedostamattomiin reagointitapoihin ja hermoston toimintaan sekä sen säätelyyn. Tämän työskentelyn avulla saat vapautettua paljon potentiaaliasi tärkeimpiin asioihin, kuin tilanteista selviytymiseen. Lue aiheesta lisää täältä!

Kun ymmärrämme hermoston vaikutuksen yksilön käyttäytymiseen ja toimintaan, myös vahvuuksien sekä voimavarojen kokonaisvaltainen hyödyntäminen mahdollistuvat. Näin käsityksemme yksilöllisyydestä ihmisinä saa aivan uusia merkityksiä ja edistämme todellakin kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Suosittelen tätä työkirjaa...

Olen täällä sinua varten

Annu Shemeikka