fbpx

Hermostokartoitus

Mikä on hermostokartoitus?

Alkukartoituksessa kartoitetaan hermoston tilaa alkuhaastattelulla ja kehon testauksella liikeharjoituksin. Lopuksi kartoitetaan kehosta primitiivirefleksit eli mahdollisia kehon turhia liikemalleja, jotka voivat aiheuttaa hermostoon monenlaisia haasteita ja oireita.

Hermostokartoituksessa tehdään hyvin yksinkertaisia liikeharjoitteita. Testaus tapahtuu sensomotorisella metodilla eli kysytään liikkeillä aivoilta ”mikä on sinun hermoston vahvuus ja mikä on heikkous”. Näin saadaan käsitys miten juuri sinun hermosto toimii optimaalisesti. 

Alkukartoituksen pohjalta katsotaan kehosi kokonaisvaltainen tilanne ja luodaan hoitosuunnitelma jatkoon.

Mitä hermostokartoitus sisältää?

 • Vastaanoton kesto noin 1 tunti 
 • Hermostotestaus ja primitiivirefleksien kartoitus 
 • Saat suullisen palautteen heti vastaanotolla ja kirjallinen palaute tulee sähköpostiin

Hermostokartoitus maksaa 120€

Miksi sinun on hyödyllistä käydä hermostokartoituksessa?

Hermostokartoituksen toiminnallisten testien avulla pääsemme ymmärtämään jokaisen yksilön synnynnäisiä vahvuuksia sekä heikkouksia. Niiden ymmärtäminen auttaa meitä toimimaan itsellemme parhaalla mahdollisella tavalla jokapäiväisessä arkielämässä.

Saamme laajasti informaatiota suoraan kehosta ja ymmärrämme paremmin miksi toimimme, ajattelemme tai reagoimme tilanteissa tietyillä tavoilla.

Testaamme kartoituksessa hermostosta myös mahdollisia aktiivisia primitiivirefleksejä. Hermosto voi joutua niin sanottuun sensomotoriseen epätasapainotilaan, jos lapsuudessa välttämättömät primitiivirefleksit jäävätkin integroitumatta kehoon eli aktiiviseen tilaan. Nämä refleksit voivat haitata niin aikuisen kuin kouluikäisen lapsen elämää mikäli ne jäävät integroitumatta lapsena. Primitiivirefleksit voivat myös aktivoitua myöhemmin aikuisiällä, mikäli tapahtuu hermostokapasiteetin ylittävä trauma, tapaturma, stressi tai muun kuormittavan elämän tilanteen seurauksena.  Tällaiset ”turhat” refleksit aktiivisina kehossa kuluttavat meidän voimavaroja.

Kehon epätasapainotila saattaaa oireilla ja näkyä esimerkiksi seuraavina haasteina arjessa:

 • Oppimisvaikeuksina
 • Keskittymisvaikeuksina
 • Suunnittelukyvyssä
 • Stressinsäätelykyvyssä
 • Kömpelyytenä ja koordinaatiovaikeuksian
 • Nopeana suuttumisena tai ärtymisenä tilanteissa
 • Säpsähtelynä ja arkuutena
 • Kehon jäkkyytenä tai veltoutena
 • Epämääräisinä kipuina, joille ei ole löytynyt mitään selitystä  

Hermoston kautta kulkee kaikki aistitieto, niin ulkopuolisesta ympäristöstä kuin omasta kehosta aivoihin. Hermoston kautta kulkevat viestit ovat 90% kaikista kehon viesteistä ja aivojen kautta kehoon kulkee 10% viesteistä.

Eli hermostoon vaikuttamalla saamme suuremman hyödyn moneen ongelmaan ja vaivaan. Hermoston toimivuus vaikuttaa paitsi motorisiin suorituksiin myös kognitiivisiin toimintakykyy ja tunteisiin.

Hermostokartoituksen jälkeen:

Kartoituksen jälkeen tehdään sinun tilanteeseen sopiva hoitosuunnitelma. 

Usein asiakkaat jatkavat vastaanotolla käymistä sensomotorisessa Hyvinvoiva minä valmennuksessa. Hermostoa hoitamalla ja tasapainottamalla Sensomotorisella valmennuksella voidaan vapauttaa hermosto toimimaan tarkoituksenmukaisesti, jolloin keho ja mieli voivat paremmin. 

Valmennus koostuu liikehoidoista ja liikeharjoitteista. 

Keskimäärin valmennukset ovat 3-6 viikon välein noin 6-8 kuukauden ajan. Valmennuksen kesto riippuu kunkin yksilön hermostosta ja miten nopeasti tai hitaasti se ottaa vastaan harjoitteita. 

Vastaanotolta saa aina kotona tehtäväksi harjoituksia refleksien työstämiseksi. Prosessista saa parhaan hyödyn viemällä uusia oivalluksia arkeen!

Ensimmäinen askel on kuitenkin varata aika alkukartoitukseen: