fbpx

Sensomotorinen Hyvinvoiva minä -valmennus

Valmennus perustuu hermoston hoitamiseen liikehoidolla ja -harjoituksilla, joilla integroidaan primitiivirefleksejä luoden lopulta toimiva yhteys aivoihin

Mihin Hyvinvoiva minä -valmennus perustuu?

Hyvinvointimme koostuu psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Kun nämä kaikki osa-alueet ovat tasapainossa,  voimme hyvin.

Hermostotyöskentelyssä keskitymme tiedostamattomiin reagointitapoihin ja hermoston toimintaan sekä sen säätelyyn. Hermostotyöskentelyn avulla saat tasapainoa ja vapautettua potentiaalia tärkeimpiin asioihin, kuin tilanteista selviytymiseen.  

Hermoston hyvinvoinnilla on suuri vaikutus kaikkeen kehossamme ja mielessämme. Hermoston kautta kulkee kaikki aistitieto niin ulkopuolisesta ympäristöstä kuin kehosta aivoihin 90% ja aivoista kehoon 10%. Tästä syystä kehoon vaikuttamalla saadaan nopeammin kokonaisvaltaisia vaikutuksia, kuin mielen kautta vaikuttamalla. 

"Nyt kun vertaa millainen olo oli valmennuksen alussa ja nyt lopussa, niin ero on kuin yöllä ja päivällä. Valmennuksesta saa todella hyviä työkaluja käsittelemään vaikeita tunteita, ja muita asioita. Täytyy silti muistaa, että työ täytyy tehdä itse, mutta työtaakka helpottuu valmennuksen avulla."
"On ollut todella tarpeellinen valmennus. Sain paljon hyviä oivalluksia elämiseen ja olemiseen. Sain ehkä jopa enemmän kuin odotin."
"Annu on valmentajana suora, muttei tahditon. Päämäärätietoinen, muttei kylmä. Hän asettaa valmennettavalle välimaaleja ja tavoitteita, joiden saavuttaminen rakentaa ihmisen kokonaiskuvaa ja ymmärrystä itsestään."
Previous slide
Next slide

Keho on epätasapainotilassa - mistä se johtuu?

Keho voi olla sensomotorisessa epätasapainotilassa, jolloin primitiiviset refleksit ovat aktiivisia. Eli kehon viesteillä voi kestää tavallista pidempään kulkea hermostossa tai viesti saattaa jäädä saapumatta aivoille asti, kun kehossa on ruuhkaa ja tietoinen tajunta ruuhkautuu.

Mikä on primitiivirefeleksi?

Primitiivirefleksit muodostavat pohjan ihmisen motorisen kehittymisen eri vaiheille ja ovat siksi elintärkeitä vauvan ja taaperon aistien, oppimisen, motoriikan ja hermoston kehityksessä. Oppikirjojen mukaan niiden tulisi kehittyä ja integroitua kolmeen ikävuoteen mennessä. Vauvan ja taaperon on siis tärkeää liikkua monipuolisesti ja saada käydä kaikki kehitysvaiheet (esim. vatsallaan olo lattialla, ryömiminen ja konttaaminen) rauhassa loppuun

Primitiivirefleksejä voi jäädä ihmisen kehittyessä aikuisesi myös integroitumatta esimerkiksi stressin seurauksena (myös lapset voivat  kokea stressiä) tai yksinkertaisesti liian vähäisellä käytöllä.

Primitiivirefleksit eivät aktiivisena kuulu aikuisen kehoon. Aktiivisena olleessaan ne vievät paljon energiaa ja aiheuttavat kuormitusta ja haittaa hermoston toiminnalle ja siten fyysiselle ja psyykkiselle toimintakyvylle. 

Noin 70-80% aikuisista kärsii primitiivirefleksien aiheuttamista haasteista.

Miksi aikuisella voi olla aktiivisia primitiivirefleksejä?

Koska refleksijärjestelmä on meillä aivorunkotasolla ne voivat myös syttyä/aktivoitua uudelleen fyysisen tai psyykkisen trauman seurauksena. Esimerkiksi leikkaukset, kolari, pään lyöminen, pitkittynyt stressaava elämänjakso, jokin voimakas kokemus, oma tai läheisen sairastuminen ja krooninen kipu voivat aiheuttaa refleksien syttymisen/aktivoitumisen uudelleen aikuisena. 

Mitä oireita epätasapaino aiheuttaa kehossa?

Toistuvat haasteet tuki- ja liikuntaelimistössä voivat olla hermostoperäisiä. Refleksit ovat vahvoja kehon vääntäjiä. Refleksien aiheuttamat haasteet yleensä aaltoilevat, ovat välillä voimakkaampina ja välillä kokonaan pois. 

Onko sinulla haasteita, joita on yritetty hoitaa monin eri tavoin ja jotka välillä reagoivat hyvin hoitoon mutta aina palaavat? Nuo oireet ovat todennäköisesti hermostoperäisiä. Oireet jotka ovat alkaneet jonkun tietyn elämäntilanteen tai tapahtuman jälkeen voivat myös olla hermostoperäisiä. 

Oireita ovat esimerkiksi:

 • Jatkuva/toistuva lihasjännitys
 • Korkea tai matala lihastonus (panssari/pehmeys)
 • Jatkuvat/toistuvat (selittämättömät) kivut
 • Huono tasapaino
 • Tapaturma-alttius
 • Uupumus / Huono palautuminen
 • Stressiherkkyys
 • Ahdistus / Masennus
 • Keskittymisvaikeus / Levottomuus
 • Päänsärky
 • Sosiaaliset ongelmat (esim. väärinymmärrykset ja ei toivotut reaktiot)
 • Fyysinen ja psyykkinen yliherkkyys

Mitä valmennus sisältää?

 • Aluksi testataan alkutilanne kehosta yksinkertaisilla testeillä, jolloin aktivoimne tiettyä aivojen osaa, joka kertoo, onko refleksi aktiivisena vai ei. Lisäksi tukena on oirekartta, josta voimme suusanallisesti keskustellen käydä läpi, mitkä refleksien aiheuttamat haasteet sinun kehoa ja mieltä kuormittaa.
 • Jokaisella kerralla teemme erilaisia liikeharjoituksia- ja hoitoa, joilla integroidaan primitiivisrefleksejä luoden toimiva yhteys aivoihin. 
 • Saat arkeen päivittäin tehtäviä liikeharjoitteita, jotka sopivat sinun tilanteeseen.Prosessista saa parhaan hyödyn jalkauttamalla uusia oivalluksia arkeen.
 • Valmennukset ovat 3-6 viikon välein 6-8 kuukauden ajan. Kesto riippuu kunkin hermostosta ja miten nopeasti tai hitaasti se ottaa vastaan. 
 • Yksi valmennuskerta maksaa 85€/käynti.

Hermosto ja primitiivirefleksit​

Hermosto jaetaan kahteen: keskushermostoon ja ääreishermostoon. 

Keskushermostoon kuuluvat aivot ja selkäydin. Aivot ohjaavat sekä tietoista että tiedostamatonta toimintaa. Selkäydin kulkee selkärankaa pitkin ja varautuu hermopareiksi ympäri kehoa muodostaen ääreishermoston.

Somaattinen hermosto käsittelee aistimuksia ja säätelee luustolihaaten toimintaa sisältäen tunto- ja liikehermoston.

Autonominen hermosto jakautuu kahteen sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon. Prasympattinen on kaksi haarainen, jonka tehtävät ovat ääripäitä: lamaantuminen ja turva.

Sympaattinen hermosto on kuin kaasu, taistele ja pakene reaktio. Tila, jota tarvitsemme päivittäin, sängystä ylös nousemiseksi ja tiettyjen tehtävien aikaan saamiseksi. Sen aktivoituessa sydämen syke kiihtyy, samoin verenpaine ja hengitystiheys nousee, jolloin energian tuotanto paranee ja suorituskyky tehostuu.

Parasympaattinen hermosto rauhoittaa elimistön toimintaa ja sitä sanotaankin jarruksi. Parasympaattinen hermosto laskee verenpainetta, sykettä ja hengitystiheyttä. 

Hermosto & hyvinvointi

Oletko tullut ajatelleeksi, miten sisäiset toiminta- ja reagointimallit vaikuttavat ajatteluusi, toimintaasi ja vuorovaikutukseen? Mistä nämä sisäiset, täysin automaattiset reagointitavat ovat peräisin? Ovatko ne pysyviä? Voinko vaikuttaa niihin?

Stressinhallinta ja laadukas uni ovat suurimpia yksittäisiä mielen hyvinvointiimme vaikuttavia tekijöitä. Nämä saattavat kuitenkin olla epätasapainossa ei syistä johtuen. Tunnistatko stressiä aiheuttavat tekijät? Miten hermostosi toimii stressaavissa tilanteissa?

Ihmissuhteet ja tunteet ovat tutkimusten mukaan yksi kolmasosa hyvinvointiamme. Tunteiden vaikutus on suurin tekijä, johon voimme itse vaikuttaa. Mutta onko sinun vaikea luoda yhteyttä toisiin? Koetko ulkopuolisuuden tunnetta? 

KENELLE VALMENNUS ON?

Mikä tekee valmennuksesta erilaisen?

Valmennus perustuu toiminnalliseen neurotieteeseen, on yksilöllinen ja selkeä prosessi. Valmennuksen tulokset tehdään kotona päivittäin tehtävillä liikeharjoitteilla,  joiden tarkoitus on sammuttaa aktiivisena oleva primitiivirefleksi. Puhutaan myös refleksien integroitumisesta. Liikeharjoittelu vie aikaa 5-15min päivässä. Tehostekäynnillä vastaanotolla väsytetään useampaa refleksiä monin eri tavoin ja testataan onko refleksi jo sammunut. On motivoivaa tuntea kehossa ja mielessä muutoksia koko prosessin ajan.

Jäikö kysyttävää?

Voit laittaa viestiä Annulle tästä
Onko sinulla jotain kysyttävää valmennuksen sisällöstä? Haluatko lisätitetoa? Voit antaa myös palautetta.