Unelmat ja niiden yhteensovittaminen

admin /

Unelmat ja niiden yhteensovittaminen parisuhteessa

Unelma, onko sellaisia? Pitääkö unelmia olla? Miksi on hyvä unelmoida? Miten sovittaa omia unelmia parisuhteessa?

Haluan pohtia näitä kysymyksiä, koska oman kokemukseni mukaan unelmat ja niiden yhteensovittaminen on yksi parisuhteita eniten haastavia asioita ajankäytöllisesti ja taloudellisesti. Lisäksi ne vaikuttavat siihen, mihin halutaan asettua asumaan jne.

Unelmointi ei ole kaikille tuttua tai helppoa. Näen jatkuvasti työssäni sellaisia, jotka ovat menettäneet kyvyn unelmoida useiden pettymysten tai turhautumisten jälkeen. Unelma on kuitenkin jotain sellaista, joka pitää meidät toiveikkaina ja aktiivisina toimijoina omassa elämässämme.

Unelmointia voi harjoitella käyttäen apuna erilaisia menetelmiä, kuten unelmakarttaa ja keskustelemalla ystävän tai kumppanin kanssa. Näitä ja useita muitakin työkaluja käytän valmennuksessani asiakkaiden kanssa. 

Harjoittelu vaatii säännöllisyyttä, pysähtymistä omien mielenkiinnonkohteiden ja haaveiden äärelle. Osa unelmista voi olla sellaisia, että ne ovat toteutettavissa heti, kun taas toiset voivat olla pitkäntähtäimen unelmia, joita voi toteuttaa vain osan kerrallaan tai vasta ajallisesti myöhemmin. Osa unelmista voi olla jopa elinikäisiä unelmia.

Unelma muuttuu tavoitteeksi vasta kun miettii konkreettisesti suunnitelmaa sen toteuttamiseksi. Unelmien toteuttaminen tuo merkityksellisyyden tunnetta elämään ja merkityksellisyyden sekä tarkoituksen löytäminen ovat jokaiselle hyvinvointia tuovia asioita. 

Tavoitteita ja unelmia kohti meneminen ovat energisoivia ja auttavat sitoutumaan sekä tuo sisäistä motivaatiota ja antaa intoa sekä sinnikkyyttä.

Parisuhteessa, kun kahden ihmisen unelmat ja tavoitteet tulisi yhdistää harmonian löytymiseksi ja molempien puolisoiden hyvinvoinnin edistämiseksi, usein törmätään haasteisiin, jotka saattavat johtaa siihen, että todetaan jo alkumetreillä, ettei meidän elämää voi yhdistää.

Omassa parisuhteessani huomaan, että olemme antaneet vuorotellen tilaa, aikaa ja kannustusta toinen toistemme unelmien toteuttamiselle. Olemme opiskelleet vuorotellen, ottaneet isompia harppauksia työelämässä hieman limittäin.

Toisaalta yhteiset unelmat parisuhteessa ovat erittäin tärkeä kannatteleva voimavara myös. Pikkulapsiarjen keskellä yhteinen unelma, joka häämöttää, kun lapset ovat kasvaneet, auttaa jaksamaan niissä sumuisissa hetkissä. Yhtä tärkeinä pidän myös lyhyen tähtäimen unelmien toteutumisen parisuhteen eteen, kun lapset ovat pieniä ja yövalvomisten tuotoksena on mustat silmänaluset.

Menestyneimmät asettavat tavoitteita isompienkin unelmien eteen ponnistelemiseksi, vaikkei tiedä miten sen tulee saavuttamaan. Tähän kannustan ja haastan myös parisuhteessa, kun unelmien yhteensovittaminen tuntuu hankalalta. Varmasti keksitte keinon saavuttaa teille itselle tärkeitä asioita yhdessä ja yksin, kumppaneina.