Rakentava vuorovaikutus

admin /

Tavallisimmat virheet puheeksiottamisessa

Jokaisella on varmasti kokemuksia epäonnistuneesta vuorovaikutustilanteesta. Sen voi tunnistaa mm. päällepuhumisesta, kiihtyyneessä mielentilassa suolletuista sanoista, joita on päästellyt suustaan. Myös kokemus siitä, ettei tullut kuulluksi on yksi epäonnistuneen vuorovaikutuksen merkki. Viimeisin voi äkkiä tuntua siltä, että toinen ei kuunnellut ja laittaa vastuun siitä toiselle, kun vuorovaikutustilanne on vain yksinkertaisesti voinut olla niin spontaani, ettei toisella ollut siinä hetkellä mahdollisuutta keskittyä ja kuunnella sinun viestiäsi toivotulla tavalla.

Vuorovaikutustilanteisiin tuomme persoonamme lisäksi taustamme; kokemukset, uskomukset, asenteet, opitut tavat ja kaikki ne välittyvät kommunikaatiossa toisten kanssa.

Olen huomannut, että epäonnistuneissa vuorovaikutustilanteissa toistuvat usein muutama asia; voimakkaat tunteet, huono ajoitus, omien tarpeiden ja tunteiden sanoittamisen sijaan helposti syytetään toista. Lopussa on helppo kuuden askeleen rakentavan vuorovaikutuksen malli, jota voit käyttää haastellisten asioiden puheeksiotossa, mutta myös missä tahansa vuorovaikutustilanteessa niin työpaikalla kuin kotona. Ennen sitä kerron esimerkin elävästä elämästä meidän perheessä.

Keksimmäinen tyttäreni on lahjakas neuvottelija ja olenkin häneltä oppinut siitä, miten asioita kannattaa ottaa puheeksi. (mainittakoon, että olen jonkin verran myös lukenut aiheesta) Tyttäreni osaa vetää ns. oikeista naruista ottaessaan puheeksi jotain hänelle tärkeää. 

Ensinnäkin hän varmistaa, että kuulen ja näen hänet ennen kuin hän aloittaa viestin esiin tuomisen. Sen jälkeen tyttäreni aloittaa kertomalla, miten tietää minun ajattelevan ja poimii perusteluksi niitä minulle tärkeitä asioita varmistaakseen, että ajatukseni kääntyvät jo valmiiksi hänen puolelleen asiassa. Seuraavaksi hän esittää oman tahtonsa ja toiveensa ja lopuksi varmistaa sanavalinnoillaan, kun se tapahtuu, niin… eli on valmiiksi jo mieltänyt sen olevan totta keskustelumme jälkeen.

Tämän taidon ovat muutkin sisarukset jo pienestä pitäen huomanneet ja yrittäneet käyttää sitä hyväkseen ja laittaneet neuvottelutaitoisen siskon keskustelemaan äidin kanssa. Haistoin tämän onneksi varhain ja olen haastanut jokaista lapsistani ottamaan mallia tuosta taidokkaasta tyttärestäni.

Jokainen meistä opettelee vuorovaikutustaitoja läpi elämän. Eteemme tulee jatkuvasti erilaisia tilanteita ja erilaisia persoonia kenen kanssa saamme harjoitella. 

Parisuhteen keskusteluaiheet ovat hyvin laajoja ja moninaisia. Oikeastaan koko elämän ja ihmisyyteen liittyvät teemat nousevat parisuhteessa esiin. Kaikista olisi hyvä avoimesti ja rehellisesti pystyä puhumaan, vaikka ne aiheuttaisivatkin tunteikkaita keskusteluja.

Keskustelutilanteessa, jossa tunteet nousevat pintaan, onkin tärkeää antaa tunteiden tulla nähdyksi ja kuulluksi, ennen kuin käsitellään faktoja. Sillä tunteen vallassa ei kykene ottamaan vastaan mitään järkevää puhetta. Parisuhde on mainio kasvualusta molemmille osapuolille, jossa voi peilata toinen toistaan ja antaa rakentavaa palautetta. Toisaalta myös kannustaa, kehua, rohkaista toista. Kertoa omista tarpeista ja toiveista. Keskustella unelmista, niin yhteisistä kuin henkilökohtaisistakin. Sovittaa yhteen kaksi ihan erilaista maailmaa, elämäntapaaja kultuuria. Siinä riittää keskustelun aiheita loppuelämäksi.

Rakentavan vuorovaikutuksen malli on hyvä opetella, jotta arkipäivän tilanteissa niin kotona, työssä kuin vapaa-ajalla voi alkaa harjoitella sen käyttämistä. 

1. Ajoitus – valitse oikea hetki keskustelulle

2. Kerro asia objektiivisesti – kuvaa tarkasti mitä tapahtui (mitä näit ja kuulit)

3. Tunteiden ilmaiseminen – havainnoi mitä tunsit ja kerro niistä

4. Peustele – kerro miksi sinusta tuntui siltä

5. Tahto/ Toive – avaa oma toiveesi ja tahtotilasi asian suhteen

6. Kiitä – ajasta ja keskustelusta. 

Alla linkki videoon, josta voit kuunnella kuusi askelta rakentavaan vuorovaikutustilanteeseen.

Kategoriat: Parisuhde