fbpx

Hermostotyöskentely-
verkkokurssi

Hermosto
työskentely-
verkkokurssi

Sinulle, joka haluat ymmärtää enemmän hermoston toiminnasta ja saada lisää työkaluja arkeen

Kenelle tämä verkkokurssi on?

Sinulle, joka olet kiinnostunut hermoston toiminnasta 

Sinulle, joka kaipaat enemmän tukea hermostotyöskentelyyn kotona

Sinulle, joka et pääse niin usein vastaanotolleni

Sinulle, kun haluat oppia teoriaa hermoston toiminnasta ja syy-seuraussuhteista

Huomioithan, että sinun on tullut käydä vastaanotollani ainakain  hermostokartoituksessa ennen kuin ostat kurssin. 

Jos et ole käynyt, varaa ensin aika kartoitukseen tästä.

Mitä hermostotyöskentely tarkoittaa?

Hermostotyöskentelyssä tasapainotetaan hermoston ja aivojen toimintaa, sekä vahvistetaan ja luodaan hermoyhteyksiä aivojen eri osien välillä. Työskentely sisältää hellävaraisia liikeharjoitteita, joiden avulla refleksit saadaan integroitumaan. 

Sensomotorisilla reflekseillä on suuri vaikutus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Niistä riippuu mm. se, miten kykenemme hyödyntämään luontaisia voimavarojamme ja vahvuuksiamme.

Primitiivirefleksit ovat osa refleksien perhettä, ne ovat varhaisimpia refleksejämme, joita tarvitsemme elämämme alussa psykomotorisen kehityksen mahdollistumiseksi. Yleensä ne ns. integroituvat eli kypsyvät pois  tietyssä kehitysvaihees, mutta joillakin niitä saattaa jäädä aktiivisiksi haittaamaan elämää  ja aiheuttaa erilaisia oireita.  Nämä refleksit voivat haitata niin aikuisen kuin kouluikäisen lapsen elämää mikäli ne jäävät integroitumatta lapsena.  Primitiivirefleksit voivat myös aktivoitua myöhemmin aikuisiällä, mikäli tapahtuu hermostokapasiteetin ylittävä trauma, tapaturma, stressi tai muun kuormittavan elämän tilanteen seurauksena. Tällaiset ”turhat” refleksit aktiivisina kehossa kuluttavat meidän voimavaroja turhaan. 

Miten verkkokurssi tukee hermostotyöskentelyä?

Kun aloitat hermostotyöskentelyn kanssani alkukartoituksella on työskentelyä tärkeää jatkaa aktiivisesti. Vasta säännöllisyydellä saadaan vaikutuksia. Usein hermostokartoituksen jälkeen on hyvä aloittaa myös säännölliset käynnit vastaanotolla sensomotorisessa valmennuksessa noin 6-8kk ajan 3-6 viikon välein. Toki täysin riippuen yksilön tilanteesta.

Tämän lisäksi harjoitusten tekeminen kotona ja oivalluksien vieminen arkeen on kriittisessä osassa prosessia. Tämän vuoksi sekä asiakkaiden toiveiden pohjalta loin verkkokurssin, joka tukee nimenomaan kotona tehtävää hermostotyöskentelyä. Saat uutta tietoa mitä vastaanotolla emme ehdi käymään ja harjoitteita video muodossa, jotta niiden tekeminen on helppoa myös kotona.

Verkkokurssi sisältö:

Teoriaosio sisältää...

Liikeharjoituspaketti sisältää...

Valitse sinulle sopiva kokonaisuus

Valitse sinun tilanteeseen sopiva paketti. Yksi osio kerrallaan tai koko verkkokurssi kokonaisuus, joka tarjoaa laajasti työkaluja kohti hyvinvoivaa kehoa ja mieltä!

Verkkokurssi kokonaisuus

Teoriaosio

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Liikeharjoitukset osio

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Miksi loin verkkokurssin?

Usea vastaanotollani käynyt ihminen on kiinnostunut tutustumaan syvemmin hermoston toimintaa teoreettisesti ja ymmärtämään syy seuraussuhteita. Minulta on myös kysytty liikeharjoitteista ohjevideoita, että kotona voisi palata niihin.

Loin kokonaisuuden, joka tukee ja antaa uusia työkaluja hermostotyöskentelyyn. Nyt voit kotona vastaanottokäyntien välissä edistää hermoston tilaasi ja hyvinvointiasi monipuolisilla harjoitteilla helpommin sekä lisätä omaa ymmärrystäsi hermoston toiminnasta halutessasi.   

Tervetuloa matkalla kohti tasapainoista kehoa!

Joskus saatamme kärsiä pitkäänkin oireistas, joiden alkuperää emme tunnista. Ne alkavat jo tuntua normaaleilta, vaikka haittaavat todellisuudessa jokapäiväistä elämää. 

Hermostoperäiset oireet ovat usein hyvin moniulotteisia eikä niiden alkuperää ole aina helppo paikantaa.

Primitiivirefleksit oireilevat myös hyvin yksilöllisesti ja niiden aktivoituminen on voinut tapahtua aivan yhtäkkiä tai ne ovat jääneet jo lapsuuden jälkeen integroitumatta kehoon. Päälle jääneet refleksit kuluttavat sekä kehon että mielen voimavaroja ja saattavat ilmetä vaikeuksina myös vuorovaikutussuhteissa.

Hermostotyöskentely pyrkii palauttamaan hermoston tasapainon, kasvattamaan ymmärrystä oman hermoston vahvuuksista ja heikkouksista, antaa työkaluja primitiviirefleksien eli ”turhien” liikemallien purkamiseen ja auttaa saamaan uudenlaista hyvinvointia arkeen.

Minä olen täällä sinua varten ja tuen sinua matkallasi!

Annu Shemeikka